Slider_5

Interim management

Interim management omvat meer dan alleen het (tijdelijk) waarnemen van managementtaken. Het is altijd ons streven om een stevige basis te leggen voor de verdere ontwikkeling en groei van uw organisatie. Verandermanagement is vaak de kern. Ook in de huidige economie is het opnieuw bekijken van de structuur en werkwijze binnen de organisatie een veel voorkomende situatie. Verandermanagement met vraagstukken gericht op verhoging van de efficiëntie binnen uw organisatie, fundamentele herstructurering van bedrijfsprocessen en –structuren en het verbeteren van het functioneren van de persoon in de organisatie.

Diemer & Ramaekers beschikt over een royaal bestand van kwalitatief hoogstaande en ambitieuze interim managers die ‘out of the box’ durven denken. Onze professionals zijn flexibel en hebben ruimschoots ervaring in uiteenlopende disciplines. Zij beschikken over de juiste kennis en kunde om vernieuwing te ontwikkelen en te implementeren. Ze geven uw organisatie nieuwe impulsen.

Werkwijze
Een goede basis wordt gelegd door een uitgebreid intakegesprek waarin problematiek, werkomgeving, expertise en persoonlijkheid van de gewenste interimmanager worden besproken. Op basis hiervan wordt een voorlopige opdrachtformulering opgesteld, waarin zo mogelijk specifieke resultaatgebieden worden vastgelegd.
Na een korte aanloopperiode, waarin de interimmanager zich inhoudelijk oriënteert over de problematiek en de wijze waarop de opdracht het meest optimaal kan worden uitgevoerd, wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak geeft inzicht in de onderscheiden fasen van de opdrachtuitvoering en de te bereiken doelstellingen. Het plan van aanpak zal uitvoering met de opdrachtgever worden besproken en afgestemd.
Gedurende de uitvoering van de opdracht kunnen omstandigheden zich wijzigen. Hierover moeten alle betrokken partijen tijdig en volledig worden geïnformeerd. Daarnaast is het ook van belang om tussentijds de voortgang van de opdracht met elkaar te bespreken. Tijdens de uitvoering van de opdracht vindt dan ook periodiek voortgangsoverleg plaats tussen opdrachtgever, interimmanager en Diemer & Ramaekers.
Aan het einde van de opdracht wordt door de interim manager een eindrapport opgesteld, wat dient als sluitstuk van de opdracht. Dit eindrapport, waarin naast ervaringen en ontwikkelingen ook specifieke verbeterpunten worden opgenomen, is onderwerp van gesprek tijdens een evaluatiegesprek tussen opdrachtgever, interimmanager en Diemer & Ramaekers.
Aanmelden als interim managers

Wilt u graag opgenomen worden in ons kandidatenbestand? Dan stellen wij u hieronder graag in de gelegenheid uw wensen en/of gegevens aan ons te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.