Slider_2

Werving en selectie

Diemer & Ramaekers verzorgt de search, werving en selectie voor functies op bestuurs-, directie- en managementniveau in de sectoren zakelijke dienstverlening. Industrie, onderwijs en lokale- en provinciale overheid.

Het uitgangspunt van onze dienstverlening is het leveren van maatwerk, als onderdeel van een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en onze kandidaten.
Wij hanteren een zorgvuldige en persoonlijke werkwijze, waarbij discretie naar opdrachtgevers en kandidaten voorop staat. Wij zijn uw partner waar het gaat om:

  • Snelle en adequate invulling van uw vacature
  • Vertrouwelijke sparringspartner
  • Transparante werkwijze
  • Professionele werving
  • Optimale communicatie

Voor het vinden van een gedegen oplossing voor uw managementvraagstuk kan een combinatie van interim management en management search ook een optie zijn. Op tijdelijke basis kan er een ervaren manager of specialist ingezet worden en gelijktijdig kan het proces voor de invulling van de vaste functie opgestart worden.

Werkwijze

Onze dienstverlening voor search, werving en selectie omvat aantal stappen om tot een goed eindresultaat te komen:

Intakegesprek

In de intakefase zullen wij gesprekken voeren met relevante functionarissen binnen de organisatie. Hierdoor staat er een compleet beeld van de organisatie en de wensen ten aanzien van het profiel van de nieuwe functionaris.

Opstellen van het functieprofiel

Op basis van de informatie uit de intake wordt een uitgebreid functieprofiel opgesteld. Hierin worden onder andere de organisatie, de functie en de functie-eisen beschreven. Dit functieprofiel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.


Opdrachtbevestiging


In de opdrachtbevestiging zullen we alle afspraken rondom de procedure vastleggen, zoals onder andere het tarief, de werkwijze en planning.


Search


Aan de hand van het functieprofiel wordt een uitgebreide search gedaan. Deze search wordt voor een deel uitgevoerd in onze eigen kandidatendatabase, voor een deel in online databases en voor een deel direct search in onze persoonlijke netwerken.Adverteren


Wij zullen in overleg met u een media strategie bepalen. Deze media strategie kan bestaan uit verschillende media zoals een advertentie in een krant, gecombineerd met passende online media. Uiteraard wordt de vacature ook altijd op onze eigen website geplaatst.

Selectiegesprekken met Diemer & Ramaekers


Kandidaten uit de search en eventueel de reacties op de advertenties worden door ons beoordeeld. Op basis van deze eerste selectie zullen een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een eerste selectiegesprek bij ons op kantoor.

Presentatie kandidaten


Op basis van de eerste selectiegesprekken zullen wij een aantal kandidaten aan de opdrachtgever presenteren. Gezamenlijk wordt dan bepaald met welke kandidaten de selectieprocedure wordt voorgezet.Selectiegesprekken opdrachtgeverVan de geselecteerd kandidaten ontvangt de opdrachtgever een uitgebreid cv met een functiegericht advies en informatie over de arbeidsvoorwaarden. De opdrachtgever voert de volgende selectiegesprekken met de kandidaten. Desgewenst zullen wij bij deze gesprekken aanwezig zijn.

Afronding selectieprocedure


Na de selectieprocedure zijn wij u graag van dienst bij de arbeidsvoorwaardeonderhandeling en desgewenst bij de selectie van een assessmentbureau.

Eindevaluatie


Na afloop van de opdracht willen wij graag het verloop van de opdracht met de opdrachtgever in een persoonlijke gesprek evalueren. Ook alle gesproken kandidaten vragen wij om een evaluatie van onze dienstverlening. Hiermee verbeteren wij continu onze dienstverlening.
Vacatures

Alle vaste vacatures en tevens de mogelijkheid voor kandidaten om te reageren op de vacature door middel van een link naar een invulformulier waarbij de kandidaat de mogelijkheid heeft digitaal zijn of haar curriculum vitae bij te sluiten alsmede de sollicitatiegegevens.